Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO?

E-kurs z serii; „Co każdy ...... powinien wiedzieć o RODO?”,  stanowi syntetyczny wykład nowych przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowania w Polsce, a także w innych krajach  UE od dnia 25 maja 2018r, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane w skrócie RODO).  Taki e-kurs to jasno poprowadzony wykład, który zawiera nie tylko przegląd regulacji prawnych, nowych oraz tych, które nadal będą obowiązywały. Dodatkowo jest on uzupełniony szeregiem komentarzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących sposobu szybkiego dostosowania firm do nowych wymagań.

Niniejsza, specjalistyczna wersja e-kursu ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu problematyki ochrony danych osobowych potrzebnej przede wszystkim przedsiębiorcom.  Znajomość RODO i umiejętność poruszania się w jego ramach, jest ważna dla każdego przedsiębiorcy, gdyż wprowadzone przez RODO procedury będą musieli stosować u siebie szefowie i właściciele wszystkich firm, nawet bardzo niewielkich. Wprowadzone nim wymagania są bardzo rygorystyczne, a nowe metody egzekucji przestrzegania prawa, wprowadzone w tej dziedzinie, zmuszą wszystkich do wielkiej staranności. Teraz każdy będzie sam siebie pilnował (wykonywał nakazane przepisami czynności) i sam będzie zgłaszać do nadzoru wszelkie „naruszenia ochrony danych osobowych”, wiedząc, że działa pod okiem kontroli i ponosi ryzyko kar finansowych.

Zakupując dostęp do tego e-kursu na 30 dni mała firma, niewielkim kosztem, stworzy sobie możliwość wykonania na czas potrzebnych działań przygotowawczych, a w tym odpowiedniego przeszkolenia całego personelu administracyjnego.

94.70 zł / 30 dni