Co każdy dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej powinien wiedzieć o RODO?

E-kurs z serii; „Co każdy ...... powinien wiedzieć o RODO?”, stanowi syntetyczny wykład nowych przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowania w Polsce, a także w innych krajach UE od dnia 25 maja 2018r, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane w skrócie RODO).  Taki e-kurs, to jasno poprowadzony wykład, który zawiera nie tylko przegląd regulacji prawnych, nowych oraz tych, które nadal będą obowiązywały. Dodatkowo jest on uzupełniony szeregiem komentarzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących sposobu szybkiego dostosowania placówek do nowych wymagań.

Niniejsza, specjalistyczna wersja e-kursu ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu problematyki ochrony danych osobowych, potrzebnej wszystkim dyrektorom wszystkich placówek oświatowych, które przetwarzają dane osobowe w związku działalnością edukacyjną, prowadzoną wśród dzieci.

Szkoły i inne placówki edukacyjne przetwarzają dużo, rożnych danych osobowych; dotyczących uczniów, rodziców  oraz nauczycieli i innych pracowników. Działają w tych sprawach na podstawie przepisów prawa, które w sposób szczegółowy reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem systemu oświaty. Działają więc w skomplikowanym układzie odniesień. To, że od dawna znają tą problematykę powoduje, że teraz przejście na nowe tory RODO nie powinno być dla nich specjalnie trudne.

Jednak trzeba brać pod uwagę to, że wejście RODO nie tylko zmienia przepisy i procedury, ale także, w sposób zasadniczy zmienia filozofię funkcjonowania całego systemu prawnego, obowiązującego w tej dziedzinie. Wprowadzone nim wymagania są bardzo rygorystyczne, a nowe metody egzekucji przestrzegania prawa zmuszą wszystkich do wielkiej staranności. Teraz każdy będzie sam siebie pilnował (wykonywał nakazane przepisami czynności) i sam będzie zgłaszać do nadzoru wszelkie „naruszenia ochrony danych osobowych”, wiedząc, że działa pod okiem rozbudowanego systemu kontroli i ponosi ryzyko drakońskich kar finansowych.

Zakupując dostęp do tego e-kursu na 30 dni, każda szkoła lub przedszkole, niewielkim kosztem, stworzy sobie możliwość wykonania na czas, potrzebnych działań przygotowawczych, a w tym także odpowiedniego przeszkolenia całego personelu administracyjnego

94.70 zł / 30 dni