OPIS  E-SZKOLENIA:
Program i forma tego e-szkolenia (e-kursu) z zakresu BHP są zgodne z wymaganiami określonymi w  Rozporządzenia M.G. i P. z lipca 2004r, a  zdanie  kończącego je testu egzaminacyjnego umożliwia uzyskanie imiennego świadectwa potwierdzającego odbycie szkolenia wymaganego przez kodeks pracy.  
Materiały e-kursu są skoncentrowane na dostarczeniu szkolonym osobom faktycznie potrzebnej i praktycznie przydatnej wiedzy z zakresu BHP, a jego techniczna i redakcyjna strona zapewnia jasność przekazu.

 

PODAJ SWOJE  DANE PERSONALNE:
Przerabianie Kursu należy rozpocząć od wprowadzenia swoich danych personalnych; imienia, nazwiska oraz miejsca i daty urodzenia do swojego PROFILU, który można znaleźć na górnej belce pod ikonką z sylwetką człowieka.  Swoimi danymi należy zastąpić wcześnie zapisane tam dane firmy -nabywcy kursu, podane do potrzeb wystawienia faktury.  To umożliwi uzyskanie imiennego ŚWIADECTWA odbycia szkolenia, przez konkretną osobę. To ŚWIADECTWO należy pobrać niezwłocznie po zdaniu testu końcowego, gdyż  zdanie testu zamyka okres korzystania z kursu.

 

PRZEJDŹ DO KURSU:
Do materiałów Kursu wchodzimy  klikając  w  link  TYTUŁ, widoczny po lewej stronie ekranu.  Pomiędzy kolejnymi stronami i rozdziałami Kursu poruszamy się korzystając ze strzałek nawigacji,  widocznych u góry strony.  Do dowolnego rozdziału Kursu można przejść korzystając ze spisu treści, który znajdziemy  klikając w "zebrę" na belce górnej.

30.00 zł / 10 dni