Co każdy hotelarz powinien wiedzieć o RODO?

Każdy e-kurs z serii: „Co każdy ...... powinien wiedzieć o RODO?”,  stanowi syntetyczny wykład nowych przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowania w Polsce, a także w innych krajach UE od dnia 25 maja 2018r, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane w skrócie RODO). Taki e-kurs to jasno poprowadzony wykład, który zawiera nie tylko przegląd regulacji prawnych, nowych oraz tych, które nadal będą obowiązywały. Dodatkowo jest on uzupełniony szeregiem komentarzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących sposobu szybkiego dostosowania firm do nowych wymagań.

Niniejsza, specjalistyczna wersja e-kursu ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu problematyki ochrony danych osobowych, potrzebnej wszystkim przedsiębiorcom, ze specjalnym rozszerzeniem, dotyczącym szczególnych zasad tej ochrony, wprowadzanych dla branży hotelarskiej.

Znajomość RODO i umiejętność poruszania się w jego ramach, jest ważna dla każdego przedsiębiorcy, gdyż wprowadzone przez RODO procedury będą musieli stosować u siebie szefowie i właściciele wszystkich firm, nawet bardzo niewielkich. Wprowadzone nim wymagania są bardzo rygorystyczne, a nowe metody egzekucji przestrzegania prawa, wprowadzone w tej dziedzinie, zmuszą wszystkich do wielkiej staranności. Teraz każdy będzie sam siebie pilnował (wykonywał nakazane przepisami czynności) i sam będzie zgłaszać do nadzoru wszelkie „naruszenia ochrony danych osobowych”, wiedząc, że działa pod okiem kontroli i ponosi ryzyko kar finansowych.

Wprowadzenie do stosowania RODO, przynosi też poważne zmiany w prawie nakierowane na specyficzne potrzeby branży turystycznej. Od 1 lipca 2018 roku dotychczas obowiązująca ustawa o usługa turystycznych z 29.08.1997r zostanie zastąpiona ustawą o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Pojawi się szereg pożytecznych regulacji.

Zmiany wprowadzone w ustawie dostarczą nie tylko podstaw prawnych do przetwarzania danych wrażliwych (Dotyczących stanu zdrowia i zabiegów pielęgnacyjnych wykorzystywanych przez klientów), ale także do dawania gościom gwarancji zachowania dyskrecji. Do zmienionej ustawy zostaje wprowadzone pojęcie „tajemnicy hotelowej” – działającej na podobnych zasadach, jak „tajemnica bankowa”.

94.70 zł / 30 dni