BHP - Szkolenie okresowe dla pracodawców prowadzących małe firmy - v.1 (tu opis)
85.00 zł / 10 dni
Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO? (tu opis)
94.70 zł / 30 dni
BHP - Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia stanowiskowych instruktaży BHP - v.1 (tu opis)
40.00 zł / 10 dni
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (tu opis)
85.00 zł / 10 dni
Co każdy pracownik branży hotelowej powinien wiedzieć o RODO? (tu opis)
94.70 zł / 30 dni
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych - v.2 (tu opis)
65.00 zł / 10 dni
Szkolenie ogólne z zakresu BHP dla osób podejmujących pracę - v.1 (tu opis)
30.00 zł / 10 dni
Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o RODO? (tu opis)
94.70 zł / 30 dni